Ankara Kiwanis Kulübü Derneği
Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Eylül 2022’de saat 11:00’de, Ankara İncek Çarda Restoran’da, aşağıdaki gündem ile, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 22 Eylül 2022'de aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

 1. Yoklama ve yeterli çoğunluğun bulunmasını takiben gündemin aşağıdaki maddelerine geçilmesi
 2. Açılış ve saygı duruşu,
 3. Genel Kurul’u yönetmek üzere Başkan seçimi
 4. Başkan Yardımcısı ve Sekreter Üyeden oluşan Başkanlık Divanı Üyeleri Seçimi
 5. 2021-2022 Dönemi Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun okunması ve Genel Kurulca onaylanması için oya sunulması,
 6. 2021-2022 Dönemi Yönetim kurulunun ibra edilmesi
 7. 2021-2022 Dönemi Denetim Kurulu İç Denetim raporunun okunması ve Genel Kurulca onaylanması için oya sunulması
 8. 2021-2022 Dönemi Denetim kurulunun ibra edilmesi
 9. Üye aidatlarının 350 TL’ye artırılması için Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülmesi ve oylanması
 10. 2022-2023 Tahmini bütçenin okunması
 11. Dernek Organlarının Seçilmesi için oylama yapılması
  1. 2022-2023 Kulüp Başkanı Seçimi için oylama yapılması
  2. 2022-2023 Yılı Kulüp Sekreteri Seçimi için oylama yapılması
  3. 2022-2023 Yılı Kulüp Sayman’ı Seçimi için oylama yapılması
 12. Diğer Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
 13. Kapanış

 

Saygılarımızla,
Ankara Kiwanis Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Adına
Başkan Haluk Sucuoğlu
01 Eylül 2022

Web Tasarım: AdaNET